ระบบลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer ฝาสีส้ม)
สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี

อายุเป้าหมายที่ฉีด : เด็กที่มีอายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชนที่ทำการลงทะเบียน กับทางสถาบันราชานุกูล


2021 © All Rights Reserved. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต